Paling Popular Minggu Ini

Wednesday, March 9, 2011

Corruption Perceptions Index 2010 (Indeks Persepsi Rasuah 2010)

CPI merupakan indeks persepsi rasuah yang telah dikeluarkan oleh Transparency International (TI), sebuah badan bukan Kerajaan (NGO) yang berpangkalan di Berlin, Jerman sejak dari tahun 1995. Indeks ini hanya mengkhususkan kepada isu persepsi tahap rasuah sesebuah negara di mana kedudukan sesebuah negara akan disenaraikan mengikut skor yang diperoleh dan bukannya berdasarkan realiti sebenar tahap rasuah di negara terbabit. CPI dikeluarkan berdasarkan pengumpulan kajian-kajian oleh pelbagai pihak, terutamanya berdasarkan soal selidik yang dijalankan ke atas ahli-ahli perniagaan luar negara dengan penekanan diberi kepada elemen rasuah. Untuk mendapatkan jadual lengkap kedudukan CPI mengikut negara, sila klik SINI.

gambarajah CPI mengikut negara

*SOURCE: Transparency International
Artikel Blog Lain