Paling Popular Minggu Ini

Tuesday, October 4, 2011

Orang yang pertama minum air zamzam


Orang yang pertama menulis Bismillah :

Nabi Sulaiman AS


Orang yang pertama minum air zamzam :

Nabi Ismail AS


Orang yang pertama berkhatan :

Nabi Ibrahim AS


Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :

Nabi Ibrahim AS


Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :

Nabi Adam AS


Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah :

Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)


Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :

Nabi Muhammad SAW


Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :

Abu Bakar AsSiddiq RA


Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:

Umar bin Al-Khattab RA


Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:

Al-Hasan bin Ali RA


Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:

Thuwaibah RA


Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki :

Al-Harith bin Abi Halah RA


Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita:

Sumayyah binti Khabbat RA


Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran :

Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA


Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :

Saad bin Abi Waqqas RA


Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan:

Bilal bin Rabah RA


Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW :

Ali bin Abi Tholib RA


Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW:

Tamim Ad-dary RA


Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah :

Az-Zubair bin Al-Awwam RA


Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:

Ibban bin Othman bin Affan RA


Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW :

Khadijah binti Khuwailid RA


Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :

Imam Syafei RH


Orang yang pertama membina penjara dalam Islam:

Ali bin Abi Tholib RA


Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam :

Muawayah bin Abi Sufyan RA


Orang yang pertama membuat perpustakaan awam :

Harun Ar-Rasyid RH


Orang yang pertama mengadakan baitul mal :

Umar Al-Khattab RA


Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW:

Ali bn Abi Tholib RA


Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah :

Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur RH


Orang yang pertama digelar Al-Muqry :

Mus'ab bin Umair RA


Orang yang pertama masuk Syurga :

Nabi Muhamamad SAW


Artikel Blog Lain